Houtaantasters

Houtaantasters zijn verschillende soorten kevers en wormen. Deze kevers en wormen kunnen ervoor zorgen dat uw hout aangetast wordt.

De larven van vrijwel alle soorten leven van planten en met name in al dan niet dood hout, en richten soms grote schade aan. Soms worden door aan levend hout te knagen plantenziektes verspreid, maar ook kan de vraatzucht, grote aantallen en met name een combinatie daarvan grote schade aanrichten aan houten objecten als meubelen, dakconstructies, kunstvoorwerpen maar ook bomen.  In Winterswijk moesten daardoor  300 andere bomen binnen een straal van honderd meter gerooid worden.

Bestrijding van houtaantasters

In plaats van met chemische bestrijdingsmiddelen kan het aangetaste hout ook bestreken worden met petroleum of reukvrije lampolie. Dat doodt echter slechts (een deel van) de levende houtworm en niet de eitjes. De chemische bestrijdingsmiddelen laten een langdurig werkzaam laagje gif op het hout achter dat uitkruipende larven en kevertjes direct doodt.

Soorten houtaantasters

Boktor

Kenmerken

Boktorren hebben als volwassen kever (imago) een langwerpig lichaam en sprietige poten. Ze zijn vaak mooi gekleurd. Wat ze vrijwel altijd onderscheidt van andere langwerpige kevers als kniptorren en soldaatjes zijn de extreem lange tasters, die vaak minstens zo lang zijn als het lichaam maar meestal langer, hoewel er uitzonderingen zijn. Ze hebben sterk getande monddelen. De lichaamslengte varieert van 0,3 tot 15 cm.

Leefwijze

Er zijn meer dan 33.000 soorten boktorren, die een grote variatie kennen aan kleuren en patronen, de basisvorm is meestal wel hetzelfde. Sommige soorten imiteren wespen en mieren (mimicry), zoals de kleine wespenbok. De meeste boktorren eten als kever alleen boomsappen, nectar en stuifmeel, geen enkele soort jaagt actief op andere prooien. Sommige soorten eten zelfs helemaal niets meer en richten zich volledig op de voortplanting. De eieren worden één voor één onder boomschors afgezet.


Houtworm

Kenmerken

Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven, maar vooral de larve van de gewone houtwormkever of het doodskloppertje (Anobium punctatum). De larve van de bonte knaagkever of bonte klopkever, Xestobium rufovillosum, wordt ook wel grote houtworm genoemd. De derde belangrijke kever die fikse schade aan binnenshuis houtwerk kan veroorzaken is de huisboktor, Hylotrupes bajulus, maar die wordt meestal niet als houtworm betiteld.

Leefwijze

De keverlarven boren gangen in het hout, en kunnen daarmee houtconstructies, vloeren, meubels en andere houten voorwerpen beschadigen of vernielen. De voorkeur van de larven gaat uit naar de zachtste delen in het hout, hetgeen meestal het spinthout is. Of er levende larven aanwezig zijn is te zien aan het boormeel dat uit de gaatjes komt. Het beste is dat te zien door zwart papier onder de gaatjes te leggen. De ronde tot ovale gaatjes in het hout zijn de uitvliegopeningen van de kevers.


Houtboorders

Kenmerken

De houtboorders (Cossidae) zijn een familie van vlinders in de superfamilie Cossoidea. De meeste houtboorders zijn grote nachtactieve vlinders. Overdag zitten ze op een grashalm of stam.
Ze leggen hun eieren tussen twijgen.

Leefwijze

De jonge rupsen eten eerst de bast, oudere larven eten ook hout of merg. Omdat uit dit soort voedsel niet zoveel energie gehaald wordt, hebben de larven tot drie jaar groeitijd nodig. De hier opvolgende verpopping kan in de uitgegeten gangen in het hout of buiten plaatsvinden. Sommige soorten richten door hun eetgewoonte grote schade aan bijvoorbeeld vruchtbomen aan. De larven van een aantal in Australië inheemse soorten worden door de oorspronkelijke bevolking als lekkernij beschouwd.