Ongediertebestrijding Alphen aan den Rijn

Ongediertebestrijding Alphen aan den Rijn

Rattenbestrijding/Ongediertebestrijding Alphen aan den Rijn

Bruine rat(Rattus norvegicus)

Gevaarlijk ongedierte

Een voorbeeld van gevaarlijk ongedierte/plaagdieren betreft organismen die als vector voor menselijke ziekten kunnen dienen.
Voorbeelden hiervan zijn ratten en hun vlooien, die de pest kunnen verspreiden, maar ook muggen die een verspreider van malaria kunnen zijn.
Ook sommige slangen kunnen als gevaarlijk plaagdier beschouwd worden.

Geïntroduceerde dieren

Ongedierte een voorbeeld van dieren (ongedierte) die in een ander ecosysteem geplaatst worden en daar problemen opleveren is het Europese konijn.
Dit dier werd in Australië geïntroduceerd en bracht daar schade aan de natuur aan die vele malen groter was dan in Europa het geval was.
Ook gedomesticeerde dieren kunnen, indien ze in een vreemde omgeving worden geplaatst, plaagdieren worden.
Zo hebben de Galapagoseilanden ernstig te lijden onder geiten en huiskatten.

Concurrerende huisdieren

Een andere categorie plaagdieren betreft dieren die met mensen concurreren om voedsel, leefruimte of landbouwgewassen.
Te denken valt in dit geval aan wormen in appels, boktorren in het hout van meubelen of huizen, maar ook aan insecten die gewassen beschadigen zoals motten op katoenplanten, of complete oogsten kunnen opeten zoals sprinkhanen.

Ongediertebestrijding Alphen aan den Rijn

Enge beestjes

De laatste categorie betreft enge beestjes. Het betreft dan ongewenste dieren (plaagdieren) die niet schadelijk zijn of anderszins een gevaar voor mensen of planten opleveren.
Uit de omschrijving volgt al dat het, meer nog dan bij de overige groepen plaagdieren, een subjectieve, categorie plaagdieren betreft.
Wat door de ene persoon als eng beschouwd wordt, kan door een ander als irritant of juist nuttig gezien worden.
Voorbeelden van dieren die in deze categorie vallen zijn: kakkerlakkenpissebedden, mieren en huisvliegen.

Voor bestrijding neemt u contact op met Plaagdierbeheersing Nederland Tel: 035-8871003.

Plaagdierbeheersing Nederland staat voor betrouwbare, snelle en vakkundige service in beheersing en preventie van alle voorkomende plaagdieren/ongedierte.

Door preventieve maatregelen te treffen zorgen wij voor een duurzame oplossing en een betaalbare dienstverlening.